TOP 5 NGÔI CHÙA LINH THIÊNG CẦU AN ĐẦU NĂM TẠI VŨNG TÀU

Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hoá của ngươi Việt Nam từ xa xưa và luôn được lưu giữ đến hôm nay. Với nhiều người dân nước Việt, ngôi chùa là một khoảng lặng của tâm hồn - một thế giới bình an và đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp [...]